Journr Snö och halkbekämpning

Journr Snö och halkbekämpning

Vinter 2017/2018

Svevia, Åmotfors, Flogned och Adolfsfors  072-55 11 508

Charlottenberg Eda kommun, Gång och Cyckelvägar 072-55 11 506

Shoppingcenter Nord, Övrigt Charlottenberg med omnejd. 072 55 11 512

Beställning av Snö eller halkbekämpning görs på telefon 0571-200 07 vardaga 07-16

2017-11-25 21:01